Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Helaas is het altijd mogelijk dat informatie verouderd is of onjuist door typefouten. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen op onze website tevens naar internetpagina's van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, etc. van de gegevens die daarop worden getoond.

Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Alle rechten zijn gereserveerd door EBM Events BV / RTL Nederland. Zonder geschreven toestemming van EBM Events BV / RTL Nederland is het verboden om enige informatie of gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Tijdens de 'RTL 5 Kick - off van het wintersport seizoen in Val Thorens zullen audiovisuele opnamen worden gemaakt. Door het bezoek aan het evenement stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voorzover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker - thans bij voorbaat - alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan RTL Nederland B.V., welke overdracht door de RTL Nederland B.V. wordt aanvaard. RTL Nederland B.V. is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat RTL Nederland B.V. het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie, te gebruiken op dvd's, internet of anderszins te exploiteren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden voor eventueel diefstal, verlies of schade. Er mogen geen beeld- of geluidopnamen worden gemaakt ten tijde van het evenement. Toegang tot de diverse evenementen van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zal enkel mogelijk zijn onder begeleiding en verantwoording van de ouder(s) en/of wettelijke voogd.

sluiten
sluiten